Nairobi pussy hookup

(You go to the office of Erap and ask for some job.) 2) Sadyain mo ang opisina ni Erap para humingi ka ng trabaho.

(Go with Jose on the way to the office.) Word: sabay2 Active Verb: magsabay English Definition: (verb) to go with; to go at the same time L2 Definition: Notes: Examples: Magsabay na kayo nila Bill at Monica papuntang White House.

(You go with Bill and Monica on the way to the White House.) Word: sabi Active Verb: magsabi Passive Verb: sabihin English Definition: (verb) to say; to ask permission; to tell; to relate L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabi ka muna sa iyong boss kung gusto mong umalis ng matagal.

(Kenneth wants to intentionally destroy the life of Bill.) Word: sagap1 Active Verb: makasagap English Definition: (verb) to inhale something; figuratively, to pick up a rumor unintentionally L2 Definition: Notes: Examples: Umakyat ka sa bundok kung gusto mong makasagap ng sariwang hangin.

(You go up the mountain if you want to inhale some fresh air.) Word: sagap2 Active Verb: masagap English Definition: (verb) to inhale something; to pick up a rumor unintentionally L2 Definition: Notes: Examples: Hindi niya akalain na may masasagap siyang tsismis sa party ni Maria. (Respond to Ana's letter.) Word: sagupa2 Active Verb: managupa Passive Verb: sagupain English Definition: (verb) to encounter; to combat; to collide L2 Definition: Notes: Examples: 1) Managupa tayo ng kalaban.

(We extended some help to the flood victims.) Word: saksak1 Active Verb: sumaksak Passive Verb: saksakin English Definition: (verb) to stab; to pierce L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sumaksak ka ng isang blokeng yelo.

(You pierce a block of ice.) 2) Saksakin mo sa dibdib ang baka.Word: sabay1 Active Verb: sumabay Passive Verb: sabayan English Definition: (verb) to go with; to go at the same time L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sumabay tayo kay Jose papuntang opisina.(Let us go with Jose on the way to the office.) 2) Sabayan mo si Jose papuntang opisina.(You should ask first for permission from your boss before you go on leave for a long time.) 2) Sabihin mo sa iyong boss na ikaw ay mawawala ng matagal.(Tell your boss Word: sabit2 Active Verb: magsabit Passive Verb: isabit English Definition: (verb) to hang L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabit ka ng damit sa sampayan.(Stuff some papers in the bag.) Word: salakay2 Passive Verb: salakayin English Definition: (verb) to invade (a place) L2 Definition: Notes: Examples: Salakayin natin ang kuta ng mga rebelde.

Tags: , ,